Ovaj blog ima za cilj da omogući publici javno praćenje procesa stvaranja jedne izložbe, od njene kreativne do tehničke realizacije, koja će biti otvorena u 09. aprila 2013. godine u galeriji Doma Omladine, Beograd.

Saturday, March 30, 2013

Susret #07: brainstorming naš nasušni


Brainstorming naš nasušni...

   Jučerašnji susret bio je vrlo uspešan i značajan za tim Kustosiranja. Ovog utorka timu se pridružio i Boban Jevtić, urednik filmskog programa i v.d. direktor umetničkog programa Doma omladine Beograda, kome smo predočili naše ideje i zamisli vezane za sam koncept izložbe.    On nas je takođe obavestio o mogućnostima tehničkih specifikacija koje naša izložba zahteva, što nam je bilo vrlo značajno. Nakon toga stekli smo uvid u materijal koji je svaka od nas prikupljala prethodnih dana na raznim lokacijama u Beogradu. Ovim je otpočeo novi ciklus brainstorming-a, a glavni izazov ovog puta bio je izabrati konkretan materijal za izložbu.    Zadatak je uspešno rešen, čime je koncept izložbe uobličen, a narednih dana očekuje nas zajednički obilazak odabranih lokacija gde je prikupljan materijal i detaljnije proučavanje terena. Susret je za neke bio vrlo inspirativan, iz koga se izrodilo još kreativnih ideja, koje je moguće inkorporirati u celokupni koncept. Međusobni razgovor pokazao je da ambicioznost i motivisanost u radu ne manjka, a slika onoga što želimo da postignemo prikazivanjem svog rada postala je jasnija. Naša mala timska lokomotiva se zahuktava, a novi krug zadataka je podeljen. Radi se na stvaranju kataloga, pisanju saopštenja i najava, odabiru fotografija, komunikaciji sa medijima... 
   Svaki izazov do sada bio je zajedničkim snagama uspešno rešen, pa u tom duhu nastavljamo predano ka cilju.

Beleške vodila: Milica Josimović
Foto: Bojana Andrić


Wednesday, March 27, 2013

Susret #06: kontekst umetničkog dela


Utorak 26.03. 2013.


Prošlog četvrtka umesto regularnog sastanka posetili smo izložbu Kustosiranje: 7x3 u galeriji Umetničkog kolektiva U10.

Ovog utorka tim Kustosiranja je imao svoje prvo predavanje koje se ticalo koncepta, smeštanja umetničkog dela u jedan kontekst i obrnuto izloženo kroz priču o Mikelanđelu Merisiju da Karavađu sa posebnim osvrtom na njegovu sliku David sa glavom Golijata (1609.-1610.) i Demijanu Herstu i delu Fizička nemogućnost smrti u umu žive osobe (1991). Svrha ovog predavanja je da nam pomogne i otvori vidike u formiranju i uobličavanju koncepta naše izložbe.

Pokrenula su se mnoga pitanja i predlozi, usledilo je promišljanje o tehničkoj strani izložbe, izgledu i načinima postavke, uobličavanju koncepta i poruke koju želimo da prenesemo, potraga za najboljim rešenjem izvođenja zamisli u jednom konkretnom prostoru kao što je galerija, a osvrnuli smo se i na izložbu koju smo posetili. Tim Kustosiranja se i dalje entuzijastično suočava sa izazovima i radi punom parom na ostvarenju svojih kreativnih potencijala.

Beleške vodila: Ana Srdić
Foto: Bojana Andrić