Ovaj blog ima za cilj da omogući publici javno praćenje procesa stvaranja jedne izložbe, od njene kreativne do tehničke realizacije, koja će biti otvorena u 09. aprila 2013. godine u galeriji Doma Omladine, Beograd.

Saturday, March 23, 2013

Susret #04 & #05: koncept na vidiku!

Ponedeljak 18. i utorak 19.03.2013.

Brainstorming se nastavlja…

Tim Kustosiranja je imao prilike da u ponedeljak prisustvuje tribini Kustosiranje #24, na kojoj je gostovala Marlene Rigler, internacionalna kustoskinja, od koje smo imali prilike da čujemo dosta interesantnih stavova u vezi sa različitim pitanjima iz umetničkog sveta. Marlene nam je ponudila svoju definiciju pozicije savremenog kustosa, odgovarala na pitanja o project management-u, pričala nam o internacionalnom povezivanju, o saradnji sa umetnicima, o fundraising-u, tržištu umetnosti, i sve u svemu, ponudila nam svoje iskustvo u vezi sa još mnogo drugih zanimljivih, aktuelnih pitanja.

Marlene nas je u velikoj meri inspirisala svojom pričom, utičući na nas tako da je tim vrlo ubrzo, posle vrlo efektnog brainstorminga i zaista žive razmene ideja, došao do koncenzusa o konceptu naše izložbe! Teme su aktuelne i namenjene široj publici, okosnica izložbe definisana, a predstojeća izložba obećavajuća!Novi zadaci i zaduženja su podeljeni, pišu se i prva saopštenja za medije, sastavljaju se tehničke specifikacije izložbe, aktivnije se bavi pr-om, kreće se u potragu za materijalom i putem tehničkog ostvarenja izložbe, ali ne bez kreativnog naboja, koji će iznedriti još dobrih ideja i pomoći konačnom uobličavanju izložbenog koncepta.Odlično izabran tim i dalje entuzijastično i predano stupa na nove zadatke!

Beleške vodila: Anđela Milinković
Foto: Bojana Andrić

No comments:

Post a Comment